Expert på arbetsmiljö
När Bengt-Erik Norén arbetade centralt inom SJ fick han i uppdrag att gå igenom arbetsmiljölagen och strukturera upp den så att den kunde praktiseras till Arbetsmiljöverkets belåtenhet.
Det resulterade i en förenklad variant av självdeklaration gällande arbetsmiljöarbete som fler företag än SJ senare haft nytta av. Bengt är expert på arbetsmiljö och när han slutade på SJ startade han företaget Företagssupport som bland annat hjälper företag som håller Ky-utbildningar (kvalificerade yrkesutbildningar med statligt stöd) med ämnet arbetsmiljö.
- Tack vare min bakgrund inom SJ blir det främst utbildningar för lokförare, säger Bengt-Erik.

Bengt-Erik hjälper även chefer och andra på olika företag att förstå och följa arbetsmiljölagen, att göra upp jämställdhetsplaner, planer mot sexuella trakasserier, delegeringar samt arbetsordningar för skyddsombud och skyddskommittéer. Arbetsgivaren har ett ansvar för att Arbetsmiljölagen och gällande författningssamling finns tillgängliga för alla arbetstagare på arbetsplatsen. En chef som inte följer lagen kan dömas till böter och till och med fängelse. Arbetsmiljölagen kan kännas krånglig och blir dessutom uppdaterad då och då. Men Företagssupport hjälper till med att strukturera och förenkla arbetsmiljöarbetet till de krav som lagen ställer.


Företagssupport

Bransch:
Utbildning

Telefon: 08-55150048


Email:
bengt-erik.noren@swipnet.se

Adress:
Företagssupport
Järnafjärds vägen 6
15391 Järna

| 13 SENASTE FÖRETAGEN